Specjalizujemy się w przeprowadzaniu ocen oddziaływania na środowisko. W naszej ofercie znajdą Państwo opracowania środowiskowe wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych w procesie inwestycyjnym. Zajmujemy się sporządzaniem opracowań ekofizjograficznych oraz przeprowadzaniem strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Wykonujemy dokumentacje z zakresu ochrony środowiska na zlecenie samorządów, przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Posiadamy doświadczenie przy współpracy z firmami prowadzącymi projekty drogowe (w tym drogi ekspresowe i autostrady), kolejowe, elektroenergetyczne w skali regionu i kraju. Obsługujemy również inwestycje punktowe, w tym inwestycje z zakresu OZE, zakłady produkcyjne, osiedla mieszkaniowe. Wraz z zespołem ludzi, z którymi współpracujemy jesteśmy w stanie zaoferować kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Od początku działalności firmy  przygotowujemy również prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen dla dokumentów planistycznych, a także opracowania ekofizjograficzne. Naszym celem jest finalizacja z sukcesem każdego rozpoczętego projektu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania z nami kontaktu – odpowiemy na każde zapytanie.

Zapewniamy konkurencyjne ceny.

 

 

 

 

OFERTA

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,
uzyskiwaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (DŚU).
W naszej ofercie znajdą Państwo również inne usługi z zakresu ochrony środowiska.

 

 

 

 

 

Działamy na terenie całego kraju, w szczególności na obszarze południowej i wschodniej Polski.

Strategiczne oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ):

 • przygotowanie wniosku o zakres prognozy oddziaływania na środowisko,
 • prognozy oddziaływania na środowisko,
 • przeprowadzenie etapu uzgodnień i opiniowania.

Planowanie przestrzenne

 • opracowania ekofizjograficzne,
 • opisy środowiskowe do dokumentów planistycznych.

Oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ): 

 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia projektowanych oraz istniejących inwestycji (DUŚ),
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia,
 • przygotowanie raportu oddziaływania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Pozostałe usługi z zakresu ochrony środowiska:

 • program ochrony środowiska,
 • raporty z realizacji planów ochrony środowiska,
 • opinie przyrodnicze,
 • inne.

 

 

 

 

WYCENA

Oferujemy Państwu profesjonalne i rzetelne opracowania w konkurencyjnych cenach.

W celu uzyskania indywidualnej oferty prosimy o kontakt.

 

 

 

 

 

Karta informacyjna przedsięwzięcia i raport oddziaływania na środowisko

Do przygotowania wyceny wymagany jest krótki opis rodzaju przedsięwzięcia lub inwestycji, lokalizacja (gmina) lub informacje, czy na danym terenie istnieją formy ochrony przyrody, powierzchnia przedsięwzięcia, informacja o posiadanych materiałach.

Prognoza oddziaływania na środowisko i opracowanie ekofizjograficzne

Wycena jest uzależniona od powierzchni opracowania i uwarunkowań przyrodniczych.

Inne

Uzależnione od rodzaju i zakresu opracowania/usługi.

 

 

 
 

DOŚWIADCZENIE

Poniżej prezentujemy niektóre ze zrealizowanych usług

 
 
 
 
 

 

 

Oceny oddziaływania na środowisko – inwestycje liniowe

 

Oceny oddziaływania na środowisko – inwestycje punktowe

 

Prognozy oddziaływania na środowisko

 

Opracowania ekofizjograficzne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kontakt

EKO-STUDIO
Patrycja Kosyło 

 

biuro@eko-studio.pl

 

503603728

 

Sikorskiego 5 lok 1.3

     (1 piętro)

     32-020 Wieliczka

     NIP: 7952351578

 

 

Wspieramy działania

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu, wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną przeze mnie wiadomość. Przesłane w formularzu dane osobowe będą przetwarzane przez administratora zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania, jak i usunięcia.